חיסכון פנסיוני

 
 
happy1
 
 
 
החיסכון הפנסיוני הינו הנכס הגדול ביותר בחיים, חוסכים בשנות העבודה כדי לשמור על רמת חיים נאותה לאחר הפרישה מהעבודה.
החיסכון מורכב ממוצרים שונים חלקם קצבתיים וחלקם הוניים, המוצרים נבדלים גם בהטבות מס ייחודיים הקיימים בחלק מהמוצרים.
לכל אחד מתאים תמהיל מוצרים שנכון לו בהתאם לצרכיו האישיים, תכנון נכון יענה על הצרכים האישיים, חשוב לבחון את התיק מעת לעת כדי להתאים את התיק לשינויים במצב האישי והשינויים בשוק.
ההשפעות העיקריות על החיסכון הם:
  • סוג התכנית, יש תכניות שיש להם מרכיבים ייחודיים שנותנים יתרון בחיסכון.
  • חיסכון להון או לקיצבה או שילוב של השניים.
  • הטבות מס, חלק מהתכניות נהנות מפטור מלא או חלקי.
  • קצב החיסכון וההפקדה החודשית שמשתנה בהתאם להכנסה.
  • סיכון ותנודתיות, יש להתאים את רמת הסיכון בהתאם לתחזית השימוש בכסף.
  • תשואות החיסכון, תלוי בביצועים של החברה בה אנו מתנהלים.
  • דמי ניהול, התכניות השונות נבדלות בדמי הניהול, חשוב להקטין את העלות, אך חשוב לשים לב למשקלו ביחס תשואה וסיכון.
 
 
 
 
חשוב! להרכיב את התיק לצרכים האישיים שלך.

להלן הסבר על מוצרי החיסכון השונים ומאפיינים ייחודיים שלהם.

 

ביטוח פנסיוני

 
החיסכון הפנסיוני מהווה החיסכון הכי משמעותי בחיים, חוסכים בשנות העבודה במטרה שהכסף יספיק לכלכל אותנו בפנסיה.
בעבר היה נהוג לתת הטבה לעובדים בדמות תנאים סוציאלים, כיום הפקדה לביטוח פנסיוני הינו חובה לשכירים ועצמאיים.

חוק פנסיית חובה
מגדיר חובת הפקדה לעובד לאחר חצי שנה, אם לעובד תכנית פנסיה פעילה יש להפקיד מהיום הראשון אך ניתן להפקיד רטרו לאחר שלושה חודשים או תום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם.

כמה צריך להפקיד?
חוק פנסיית חובה מגדיר שיעורי הפקדה מינימליים, שעלו בהדרגה משנת 2008 וכיום עומדים על שיעור 18.5%, עובד 6%, מעסיק 6.5%, פיצויים 6%.
צריך להבחין בין התכניות השונות, בקרן פנסיה ניתן להפקיד לפי השיעורים הנ"ל, לעומת זאת בביטוח מנהלים המעסיק משלם עד 7.5% כולל תשלום אבדן כושר עבודה.
הפקדה לקרן השתלמות הינה הטבה מהמעסיק ושיעורי ההפקדות עומדים על יחס של לפחות 1:3 בין הפקדות המעסיק לעובד, רוב המעסיקים מפקידים 7.5% והעובד 2.5%, אפשר שהמעסיק יפקיד פחות.
חשוב לדעת, קיימים צווי הרחבה שמגדירים תנאים ייחודיים לענפים מסוימים, יש ענפים בהם חלה חובת הפקדה לקרן השתלמות.

פנסיית חובה לעצמאיים
החל משנת 2017 חלה חובה על עצמאיים להפקיד לביטוח פנסיוני, שיעורי ההפקדה מתייחסים להכנסה, עד מחצית השכר הממוצע במשק יש להפקיד 4.45%, מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק יש להפקיד 12.55%
סכום ההפקדה המירבי חובה 842 ₪ לחודש (נכון לשנת 2018).

כמה פנסיה זה נותן?
שמירת החוק לא מבטיחה פנסיה שתענה על כל הצרכים, צריך לחסוך יותר כדי לשמור על רמת חיים נאותה, חשוב לבחון את התיק אחת לתקופה כדי לוודא שהחיסכון יספיק.

 

פנסיה

 
קרן פנסיה הינה אפיק חיסכון לקצבה, מורכבת מחיסכון וביטוח, ייתכן שהתכנית תהיה חיסכון טהור או קצבה או שילוב של שניהם.
קרן פנסיה מתנהלת במנגון של ערבות הדדית, תביעות שמשלמת הקרן היא על חשבון המבוטחים ובאה לידי ביטוי בגירעון המשפיע על זכויות המבוטחים.
הכיסויים בקרן הפנסיה הם: זקנה, נכות, שארים.

להלן הסבר על כל אחד מהכיסויים:
 

קצבת זקנה:

 
בגיל פרישה ניתן לקבל קצבה על סמך הכספים או הזכויות שנצברו בקרן, סכום הקצבה והמקדם נגזרים מטבלאות הקצבה בתקנון הקרן ועל סמך מסלול הקצבה אותה בוחרים.
ככל שלא מושכים פיצויים ולא מהוונים כספים, כך הקצבה תהיה גדולה יותר.
לאחר התחלת קבלת קצבה ראשונה, הקצבאות הבאות משתנות ותלויות בתשואות הקרן ובמצב האקטוארי של הקרן, ייתכן שהשינוי יהיה חיובי או שלילי.

 

קצבת נכות:

 
לעמית פעיל שמחמת נכות זמנית או קבועה לא יכול לעבוד, לאחר תקופת המתנה מינימלית כ-90 יום, משולמת קצבת נכות בהתאם לשכר המבוטח ובהתאם למסלול הביטוח בקרן.
קיימת אפשרות להמשך תשלום החיסכון על ידי הקרן כאילו המשיך להפקיד.
אחוזי הנכות, נכות מלאה מעל 75%, אפשרי לנכות חלקית מעל 25% וישולם החלק היחסי בהתאם לנכות.

 

קצבת שארים:

 
שארי עמית פעיל שנפטר לפני גיל פרישה, זכאים לקבל קצבה כפונקציה של השכר המבוטח והצבירה הקיימת, הקצבה תלויה במסלול הביטוח בקרן ובגיל ההצטרפות, שארי העמית הם אלמן/ה, ילדים עד גיל 21, הורים נתמכים.
ניתן לבדוק את הזכאות לקצבה בהתאם לתקנון הקרן, בהתאם למסלול הביטוח וגיל בהצטרפות לקרן.
 

ביטוח מנהלים

 
ביטוח מנהלים ותגמולים לעצמאי, פוליסת ביטוח אישית הכוללת שילוב של הכיסויים, חיסכון ביטוח חיים וביטוח אבדן כושר עבודה.
תנאי הפוליסה הם חוזה אישי, ייתכן שהפוליסה בבעלות מעסיק שהוא משלם לפוליסה את האחוזים הקבועים כפונקציה של השכר החודשי.

להלן הסבר על הכיסויים בפוליסה:

 

חיסכון

 
חיסכון לפרישה, ייתכן הוני או קצבתי או שילוב של השניים.
גובה הקצבה מושפע מסכום החיסכון וממקדם ההמרה לקצבה, בפוליסות הוותיקות לקצבה המקדם נמוך וכתוצאה הקצבה שמקבלים גדולה יותר.
ייתכנו פוליסות להון או לקצבה בהם ניתן לקבל סכם חד פעמי או קצבה בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

ביטוח חיים

 
כיסוי נוסף שאפשרי הוא סכום חד פעמי למקרה פטירה, המבוטח בוחר בסכום הביטוח בהתאם לצרכיו האישיים וצרכי המשפחה, ייתכנו מקרים בהם ניתן לקבל קצבה חודשית.
 

ביטוח אבדן כושר עבודה

 
הכיסוי מגן על ההכנסה, במקרה בו המבוטח לא יכול לעבוד עקב מצב בריאותי לקוי, תנאי הבסיס הם מעל 75% נכות ומעל 6 חודשים, ייתכנו שיפורים בתנאי הפוליסה, קיצור זמן ההמתנה או הקטנת שיעור הנכות, ראה הרחבה בכיסוי אבדן כושר עבודה.
שיעור הפיצוי עד 75% מההכנסה.

 

קופות גמל

 
קופות גמל הם מרכיב בחיסכון לטווח ארוך, קופות הגמל נהנות מהטבות מס בהפקדה ופטור ממס רווח הון על התגמולים, למעט פדיון שלא כדין.
בעבר היו קופות הגמל לטווח בינוני והוני, עד שנת 2006 היה ניתן לפדות קופות גמל עצמאי לאחר 15 שנה, לאחר שנת 2006 קופות גמל עצמאי ניתנים לפדיון הוני בדומה לקופות גמל שכיר החל מגיל 60.
קופות הגמל הפכו לחיסכון לקצבה החל משנת 2008, כל הפקדה משנת 2008 ואילך מיועדת לקצבה, אם הקופה "לא משלמת לקצבה" יש להעביר לקופה "משלמת לקצבה".

קופות גמל קיימות במגוון מסלולי השקעה ובמגוון יצרנים, כך כל חוסך יכול להתאים את תמהיל הסיכון שיתאים עבורו, הקופות שונות בתשואות שהשיגו ודמי הניהול, צריך להתאים את רמת הסיכון ובחירת קופה טובה בדמי ניהול נמוכים.

קיימים מגוון פתרונות לצרכים, משיכה חלקית חודשית, הלוואות בתנאים טובים.

חשוב לדעת! קופות גמל הם נכס אסטרטגי עם הטבות מס, הם חלק מהחיסכון לפנסיה.

 

קרנות השתלמות

 
קרן השתלמות נהנית מהטבות מס והיא חלק מהחיסכון הפנסיוני ועוזרת לשמור על רמת חיים נאותה, אמנם היא נזילה כעבור שש שנים ובגיל פרישה נזילה כעבור שלוש שנים, אך לא חייבים לפדות אותה.

מי יכול לפתוח קרן השתלמות?
שכיר, יכול לבקש מהמעסיק שיפקיד עבורו לקרן השתלמות, עד תקרת הפקדה פטור ממס רווח הון, מעל התקרה חייב במס רווח הון וייזקף כהכנסה בידי העובד.
עצמאי, יכול להפקיד עד 7% מההכנסה השנתית, עד תקרת ההפקדה שמוכרת.

האם פתיחת קרן נוספת פוגעת בי?
כיום מקובל לפתוח קרן השתלמות חדשה לכל מעסיק, ניתן להשתמש בוותק של הקרן הישנה לטובת הקרן החדש והיא תהיה נזילה בתום שש שנות חיסכון בקרן הישנה, למעט עצמאי שלא יכול להחיל ותק.

חשוב לשים לב! לעקוב ולרכז תכניות שלא יישכחו, צריך לבחון אם ההסדר הפנסיוני וההצעה במקום עבודה החדש אטרקטיבי ומיטיב עם העובד.

אני מייצג הרבה לקוחות שכירים ועוזר להם לבחור את ההסדר הפנסיוני שטוב להם.