ביטוח חיים

 
 
happy1
 
 
 
כשהייתי רווק הכי הפחיד אותי למות, אף פעם לא יצא לי למות וזה לא נראה לי כיף.
כיום, כשיש לי משפחה, אני עדיין לא רוצה למות, אך יותר מפחיד אותי אם למשפחה שלי לא יהיה מענה לכל צרכיהם, לא רק אוכל אלא גם יכולת לרכוש השכלה וכל מה שהם צריכים.
ביטוח חיים נועד להגן על מי שתלוי בנו כלכלית, בני משפחה או שותפים עסקיים, פוליסת ביטוח חיים מבטיח לך שקט נפשי ונועד להגן על המשפחה שיהיה להם היכולת להתקיים במקרה פטירה.
ביטוח חיים אפשרי שיגן על המשפחה מהתחייבות לנכס או שעבוד, ביטוח חיים למשכנתא מגן על הבנק מהתחייבות המשפחה ואמור לסלק את התחייבות המשפחה במקרה פטירה, חשוב לשים לב אם כל ההלוואה מוגנת, בנוסף יש לבחון את צרכי המשפחה לצורך קיום.
הפתרונות לצורך בביטוח חיים ייתכנו במספר דרכים:
 • ביטוח חיים יכול להיות פיצוי חד פעמי.
 • הכנסה חודשית קבועה, תלוי בצורך האישי.
 • חיסכון קיים שמיועד לשמש את המשפחה, החוסן הכלכלי משמש כעוגן ליקרים לנו ומקטין את הצורך בביטוח, יש שמעדיפים להחזיק בנוסף ביטוח חיים כדי להגן על הירושה.
 
 
 
 
סכום הביטוח נגזר מהסכום שצריך להשאיר ליקרים לנו בהתחשב בחיסכון הקיים, יש לשים לב אם קיים חבות מס, אם המוטב אינו בן משפחה ייתכן תשלום מס הכנסה כך שהסכום נטו שיתקבל יקטן, את ההגנות בביטוח חיים צריך לעדכן בהתאם לשינויים בתא המשפחתי ובתלות הכלכלית, נתונים אלו דינמיים ועל כן יש לטפל בכל תקופה כדי להיות מוגנים כנדרש.
סוגי ביטוח חיים:
ביטוח חיים כולל כמה סוגי פוליסות:
 • ביטוח חיים, ריסק למקרה מוות.
 • ביטוח מנהלים / תגמולים לעצמאי, כולל חיסכון, הסבר בדף ביטוח מנהלים.
 • ביטוח אבדן כושר עבודה, נותן פיצוי כשלא ניתן לעבוד בגלל מצב בריאותי, מגן על ההכנסה, הסבר בדף אבדן כושר עבודה.
ביטוח חיים, ריסק למקרה מוות: מבטיח פיצוי כספי למוטבים שנקבעו בפוליסה, חשוב לשים לב לעדכן מוטבים ככל שיש שינויים במצב המשפחתי, אם לא מונו מוטבים הדבר יקשה על מימוש הכספים ויהיו תלויים בצו ירושה, כשיש מוטבים בפוליסה ברוב המקרים ניתן לממש את הפוליסה עם הצגת תעודת פטירה, צריך לבחון כל עת על מי אנחנו רוצים להגן.
האם ייתכן שיקטינו את סכום הביטוח במקרה פטירה?
חשוב לשים לב! מילוי הצהרת בריאות שלא תואם את המצב הבריאותי עלול לשלול תגמולי ביטוח במקרה פטירה, מענה לא מתאים על עישון כך שמעשן יסמן שאינו מעשן עלול להקטין תגמולי ביטוח בעתיד.

 

ביטוח אבדן כושר עבודה

 
ביטוח אבדן כושר עבודה (אכ"ע) נועד להגן על ההכנסה מעבודה למקרה שלא נוכל לעבוד כתוצאה ממצב בריאותי לקוי, כתוצאה מכך אינוי מסוגל להתפרנס ולפרנס את משפחתו מעבודה (הכנסה פסיבית והכנסה מקצבה לא נמנים כהכנסה מעבודה) הגנת אבדן כושר עבודה תשמור על הכנסה יציבה ורמת חיים נאותה, ניתן גם להגן על המשך החיסכון דרך שחרור מתשלום עבור החיסכון לפנסיה במצב של אבדן כושר עבודה.
הגדרות אבדן כושר עבודה והרחבות:
הגדרה בסיסית, אבדן כושר עבודה בשיעור 75% ומעלה, כתוצאה לא ניתן לעבוד בכל עיסוק למשך 3 או 6 חודשים ומעלה.
בהגדרת הבסיס יש מקרים רבים בהם לא זכאים לפיצוי וכדי להבטיח קבלת כיסוי שיתאים, ניתן לרכוש הרחבות כדלהלן:
הרחבות האפשריות בכיסוי אבדן כושר עבודה:
 • הגדרת עיסוק ספציפי, כך שאם לא מסוגלים לעבוד בעיסוק שלנו נהיה זכאים לפיצוי.
 • הקטנת אחוז נכות לקבלת פיצוי החל משיעור נמוך מ-75%.
 • צמצום תקופת אבדן הכושר לצורך קבלת זכאות לפיצוי, זמן המתנה קצר.
 • קבלת פיצוי למפרע בהגעה לתקופת הזכאות (פרנציזה).
 • ביטול קיזוז עם הפיצוי שמתקבל מביטוח לאומי.

חשוב לבדוק את שיטת תמחור הביטוח, פרמיה קבועה או משתנה.
חשוב לבדוק גובה ההכנסה, אם ההכנסה מבוטחת בביטוח נוסף כמו קרן פנסיה.
חשוב לשים לב לרפורמה מתאריך 1/8/2017 בכיסוי אבדן כושר עבודה.