אמנת השירות

 
 
ראשית כל אני מודה לך שבחרת בי כסוכן ביטוח אישי לייצג את האינטרסים שלך, אפרט את תחומי הטיפול במשרדי, ביטוח בריאות וסיעוד, ביטוח חיים ומשכנתא, ביטוח אבדן כושר עבודה, פנסיה וביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות חיסכון והשקעות, תכנון פרישה, הכוונה למעסיקים.
מודלינג ביטוח ופיננסים משה גולדשטיין, משרדי שואף לנהל קשר שמבוסס על אימון מלא, עם הלקוחות לאורך זמן.
אני מתחייב לשירות אישי ואיכותי, ערכי השירות מושתתים על: הגינות, שקיפות, פשטנות, מהירות, מקצועיות, כבוד ואכפתיות במתן מענה לצרכי הלקוח ומשפחתו.
אמנת השירות מבוסס על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון וחיסכון בתאריך 17/12/2012, שמביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכן הביטוח נותן השירות כדלקמן:
מתן מענה מתאים לצרכי הלקוח, תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פנייה מלקוח המבקש לתאם פגישה פרונטלית או טלפונית.
קיום תקשורת יעילה וזמינה על הלקוחות, מענה ראשוני לכל פנייה ומסירת תשובות ברורות ומנומקות, תוך שני ימי עסקים מקבלת פנייה מלקוח.
מתן מענה תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ו/או להעביר מסמך או אישור, או להעביר בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה שקשורה במוצר, מבלי לגרוע מהוראות אחרות בעניין זה.
מסירת כל מסמך שקשור ללקוח, שנמצא ברשותנו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, כל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פנייה מהלקוח.
בפנייה בנושא תביעה, יימסר ללקוח אודות זכויותיו, הסבר על דרכי הפעולה שעומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.